විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit
විද්‍යා ප්‍රබන්ධ / විද්‍යා ලිපි
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ශක්තියේ කතාන්දරය හැදින්වීම

ශක්තිය යනු යම් ක්‍රියාවක් කිරීමේ හැකියාවයි ශක්තිය මෙන් ශක්ති ප්‍රභේදයන්ද තවත් ශක්ති ප්‍රභේදයක් බවට පරිවර්තනය කල හැකි නමුත් ශක්තිය මැවීම හේ විනාශ කිරීම කල නොහැක.
අප අවට සියල්ල සිදුවන්නේ ශක්තිය නිසයි.  දහවලේදී හිරු ආලෝකය හා ශක්තිය ලබාදෙයි.  රාත්‍රියේදී නම් විදුලි බුබුළු විදුලි ශක්තිය ආලෝකය බවට පරිවර්තනය කරයි. රථයකට ශක්තිය දෙන්නේ ඉන්ධනයි.  ඉන්ධන යනු එක් ආකාරයක ශක්තිය ගබඩාවකි.  අප ආහාර ගන්නේ ශක්තිය ලබා ගන්නයි.  මේ අනුව ශක්තිය සියලුම ක්‍රියාවලියනට අත්‍යාවශ්‍යවේ. සැම ශක්තියක්ම එහි ස්වභාවය අනුව වර්ග 2කට බෙදයි. තව දුරටත් කියවන්න...

ජෛව ස්කන්ධය

ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා භාවිතා කළ ප්‍රධානතම ශක්ති ප්‍රභවය වුයේ ජෛව ස්කන්ධයෙන් ලබා ගත් තාප ශක්තියයි. සංවර්ධනය වන රටවල තවමත් භාවිතා කරන ප්‍රධානතම ශක්ති ප්‍රභවය වන්නේ මෙයයි. තව දුරටත් කියවන්න...

විද්‍යුතය

විද්‍යුත් ශක්තිය අපට නැතිවම බැරි ශක්තියකි. තාපය, ආලෝකය හා බලය ලබා ගැනීම සදහා භාවිතා කළ හැකි, පහසුවුත්, පාලනය කළ හැකිවුත් ශක්ති ප්‍රභවය වන්නේ විද්‍යුතයයි.
තව දුරටත් කියවන්න...

පාෂාණමය ඉන්ධන

ශක්තිය  යම් ද්‍රව්‍යයක තැන්පත් වූ විට එම ද්‍රව්‍යය ඉන්ධනයක් ලෙස හඳුන්වයි. ආහාර හා දැව ජෛව ස්කන්ධය ඉන්ධන සේ සලකයි. මෙම ද්‍රව්‍යය (ජෛව ස්කන්ධමය ඉන්ධන) අධික කාලයක් තිස්සේ එක් ස්ථානයක සාන්ද්‍රනය වී තිබීමෙන් ඇතිවෙන ද්‍රව්‍යය පාෂාණමය ඉන්ධන ලෙස හඳුන්වයි.තව දුරටත් කියවන්න...

සූර්ය ශක්තිය

සුර්ය්‍යා සෑම විටම අපට ශක්තිය ලබාදෙන මුලික ප්‍රභවයයි.  අනෙක් සියලුම ශක්තීන්ගේ මුලික ප්‍රභවය වන්නේ සුර්ය්‍ය ශක්තියයි. සුර්ය්‍යා ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ප්‍රායෝගිකව යොදාගැනීමේදී ගැටලු ඇතිවේ.  තව දුරටත් කියවන්න...

ජල විදුලි බලය

ජල විදුලි බලාගාර වල ජලයෙහි ඇති චාලක ශක්තිය විදුලිය බවට හරවයි. ගංඟා හරහා වේලි බැඳ ජලය ඒකරාශි කර ජලාශ තනයි.  මෙම ජලය ජනක යන්ත්‍ර හරහා යාමට සලස්වයි.  මේ ජලය මගින් ට'බයින කරකැවේ. තව දුරටත් කියවන්න ...න්‍යෂ්ටික ශක්තිය

තවත් ප්‍රධාන වු ශක්ති ප්‍රභවයක් වන්නේ න්‍යෂ්ටික ශක්තියයි.  සෑම පරමාණුවකම ශක්තිය තැම්පත් වී ඇත.  පදාර්ථය හා ශක්තිය විනාශ කල නොහැක.  එහෙත් ශක්ති ප්‍රභවයේ ස්වභාවය වෙනස් කල හැක. තව දුරටත් කියවන්න...

සාගර ශක්තිය

පෘථිවියෙන් 70% පමණ වසාගෙන සිටින සාගරය විශාලතම සූර්ය කිරණ ග්‍රාහක ලෙස ක්‍රියාකරයි. නමුත් මෙම සාගර ශක්තිය අප ලබාගන්නේ කෙසේද? සාගර තරංග ශක්තිය උකහාගත හැකි ආකාර 3කි. තව දුරටත් කියවන්න...

සුළං බලය

සුළං බලය පුනර්ජනනය කළහැකි වැදගත් ශක්ති ප්‍රභවයකි. එසේම එය පරිසර හිතකාමී ආකාරයෙන් පරිභෝජනය කළ හැක. සුළඟේ පවතින චාලක ශක්තිය අනෙකුත් ශක්ති බවට (යාන්ත්‍රික ශක්තිය, විද්‍යුත් ශක්තිය ) පරිවර්ථනය කළ හැක.
තව දුරටත් කියවන්න...

 

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka