විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit
විද්‍යා පරීක්ෂණ
සිසුවෙකුට පන්ති කාමරය තුලදී වළාකුලක් සාදාගත හැකි අන්දම මෘදු බිත්තර කටු
ජලය නැමීම පා‍ට එකතු කිරීම
නිල් අහස හා රතු අවරගිර කෘත්‍රිම ගිණිකන්දක් සාදමු
පාෂාණමය ඉන්ධන වල ඇති ශක්තිය මැනීම සහ පරිවර්තනය මැජික් නූල් මුදුව පෘෂ්ඨික ආතතිය ආදර්ශනය
වර්ණලේඛ ශිල්පය භාවිතයෙන් ශාක පත්‍රයක වර්ණක වෙන් කර ගැනීම මස් කටු ගැට ගසමු
සබන් බුබුලු පා කිරීම පාට පා‍ට දේදුන්නක් හදමු
දිය සුළි බෝතලය පාට වතුර බොන මල්
රිදී ඔප දමමු පොඩි බෝතලයේ ලොකු බිත්තරයක්
රබර් පටිය සහ තාපය දෙහි ගෙඩියෙන් විද්‍යුතය
ජලය බිඳිම කුඩා අකුණක් සාදමු
ජල වාෂ්ප රොකට් බෝට්ටුව සූර්යාලෝකයේ ඇති ශක්තිය මැනීම
ගිණි ආරක්ෂිත බැලුනය රට කජ්ජේ ශක්තිය
කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව කුඩා හරිතාගාර ආචරණයක් ඇති කරමු
ආලෝකය වර්ණාවලියකට බෙදීම ද්‍රාවණ විද්‍යුතය සන්නයනය කරන බව පෙන්නමු
නිවසේ කාළගුණය

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka