විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

රාත්‍රී කාලයේ දී බල්ලෙකු , පූසෙකු වැනි සතෙකුගේ ඇස විදුලි ලාම්පුවක් එල්ල කලවිට ඔවුන්ගේ ඇස් දිලිසේ. එහෙත් මෙවැන්නක් මිනිස් ඇසක දැකිය නොහැක . එනමුත් Flash කැමරාවකින් ගන්නා පින්තූර වල මිනිස් ඇස් රතූ පාටට පෙනේ.

අඳුරු පරිසරයකදී කණීනිකාව හොඳින් විවෘතව පවතී. Flash බල්බය දැල්වුනු විට වැඩි ආලෝක ප්‍රමාණයක් ඇස තුලට ගමන් කරයි.

වැඩි ආලෝකය දෘෂ්ඨිවිතානයේ වැදී පරාවර්ථනය වේ. (රැධිර වාහිනි වල වැදී පරාවර්ථනය වේ.)

නිශාචර සතුන් - පෙනීම වැඩිකර ගැනීමට ඇස් අනුවර්ථනය වී ඇත.
ඇසට ආලෝකය වැඩිපුර ලබා ගැනීම සඳහා කණ්නාඩියක් වැනි ස්ථරයක් ඇත.

සැකසුම
නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka