විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

වර්ණලේඛ ශිල්පය භාවිතයෙන් ශාක පත්‍රයක වර්ණක වෙන් කරගැනීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • කොළ පාට ශාක පත්‍ර කිහිපයක් ( උදා: බුලත් කොළ )
 • පෙරහන් කඩදාසියක්
 • කුඩා පිරිසිදු පියනක් සහිත වීදුරු බඳුනක් (උදා: හිස් ජෑම් බඳුනක්)
 • මධ්‍යසාර ස්වල්පයක්
 • මදක් විශාල නොගැඹුරු බඳුනක්
 • උණු ජලය, කුඩා පිහියක්
 • වේලාව මැනීමට විරාම ඝටිකාවක්

පරීක්ෂණය:

 • පළමුව, ඔබ සපයාගත් ශාක පත්‍ර කිහිපය කුඩා කැබලි වලට කඩාගෙන එය වීදුරු බඳුනට දමන්න.

 • දැන් වීදුරු බඳුනට, අවශ්‍ය තරමට මධ්‍යසාර දමා, එය සමඟ හොඳින් ශාක යුෂ මිශ්‍ර වන ලෙස කුඩා පිහියෙන් ශාක පත්‍ර හොඳින් තෙරපා කැබලි කරන්න. මේ සඳහා කුඩා හැන්දක් වුවද භාවිතා කළ හැකිය.

 • දැන් වීදුරු බඳුන මත එහි පියන තබා යන්තමින් ආවරණය කර, අඟලක් පමණ උණු ජලය පුරවන ලද නොගැඹුරු බඳුන තුල එය ගිල්වන්න. 

 • මෙසේ සාදාගත් ඇටවුම මිනිත්තු 30 ක් පමණ උණු ජලය  තුල තිබීමට ඉඩ හරින්න.  මෙහිදී සෑම මිනිත්තු 5 ක් පාසාම වීදුරු බඳුන කරකවමින් සෙලවිය යුතු වන අතර ජලය සිසිල් වන විට ජලය මාරු කල  යුතුය.  (පරීක්ෂණය වඩා සාර්ථක වන්නේ මධ්‍යසාර වල වර්ණය වඩාත් තද පැහැ වු විටය. )

 • දැන් පෙරහන් කඩදාසිය ගෙන ඉන් දිග සිහින් තීරුවක් කපා ගන්න. දැන් වීදුරු බඳුන ඇටවුමෙන් ඉවතට ගෙන එහි පියන ඉවත් කර පෙරහන් කඩදාසි තීරුවේ එක් කෙලවරක් මධ්‍යසාර ද්‍රාවණයේ ගිලෙන පරිදි සිරස් ලෙස කඩදාසි තීරුව රඳවා ගන්න. 

 • දැන්, අලුතින් සාදාගත් ඇටවුම පැය 1-2 අතර කාලයක් නිසලව තබා නිරීක්ෂණය  කරන්න.  එවිට මධ්‍යසාරය කඩදාසි තීරුව හරහා විවිධ වර්ණ වලට බෙදෙමින් ඉහළට ගමන් කර වාෂ්ප වී යනු නිරීක්ෂණය කල හැකි වෙයි.

 • මෙහිදී ඝණත්වයෙන් අඩු වර්ණක වේගයෙනුත්, ඝණත්වයෙන් වැඩි වර්ණක සෙමිනුත් ඉහළ යෑම සිදුවේ.  බොහෝ විට මෙම වර්ණ, විවිධ කොළ පැහැයෙනුත්, සමහර ශාක පත්‍ර වලදී කහ, තැඹිලි, හෝ රතු වර්ණ ආදියත් දැකගත හැකිවේ. 

 • දැන් කඩදාසි තීරුව ඉවතට ගෙන එය වියළීමට ඉඩ හැර, ඉන්පසු සුදු කඩදාසියක අලවාගන්න. ඔබට විවිධ ශාක පත්‍ර වලට මෙසේ වර්ණ තීරු සකස් කර ඒවා සැසඳිය හැකිය.


සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka