විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

කුඩා හරිතාගාර ආචරණයක් ඇති කරමු


අතීතයේදි පෘථිවිය කාලගුණික වෙනස් වීම් වලට භාජනය විය. මෙම වෙනස් වීම්, සමඟ වනාන්තර ඇති විය. අයිස් කඳු හා ග්ලැසියර උතුරු දකුණු අර්ධ ගෝල වල ඇති විණි. නමුත් වර්තමානයේදි මිනිසා විසින් තමා වටා ඇති පරිසරයට විශාල වශයෙන් බලපෑම් කරමින් සිටී. 
ඒ කෙසේද?
මිනිසා වැඩි වශයෙන් ඉන්ධන (දැව, ගල් අඟුරු , තෙල්, ස්වභාවික වායු) දහනය කරයි. දහනයේදී මුදා හැරෙන CO2 වායුගෝලයේ එකතු වේ. මෙය හරිතාගාර ආචරණය කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. මෙය වායුගෝලීය උණුසුම වැඩි කිරීමට හේතු පාදක වෙයි.


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • එක සමාන වීදුරු  භාජන 2
 • සීතල ජලය කෝප්ප 4
 • අයිස් කැට 10
 • විනිවිද පෙනෙන පිරිසිදු ප්ලාස්ටික් මල්ලක්
 • උෂ්ණත්වමානයක්

පරීක්ෂණය

  අයිස් කැට 5 බැගින් බඳුන් 2 ට දමන්න.
  එක් බඳුනක් ප්ලාස්ටික් මල්ලෙන් හොඳින් ඔතන්න.  (හරිතාගාරයක් මැවීමට)
  බඳුන් දෙකම පැයක් අව්වේ තබන්න.
  බඳුන් වල ඇති ජලයේ උෂ්ණත්ව මනින්න.


වඩා උණුසුම් කුමන බඳුනේ ජලයද?

  දැඩි සුර්යායලෝකය ඇති විට හරිතාගාරයක් තුල ඇති වාතය උණුසුම්වේ.  හරිතාගාර තුල ඇති වීදුරු තුලින් හිරු එළියේ ඇති ආලෝක ශක්තිය හරිතාගාරය තුලට වැටේ. එවිට තාප ශක්තිය ලැබේ.  මෙම තාප ශක්තිය මගින් හරිතාගාරය තුල ඇති උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි.  ඔබට ප්‍රායෝගකව එදිනෙදා අප අතරැති හරිතාගාරයක් ගැන සිතිය හැක.  අව්වේ නවතා ඇති වාහනයක් ගැන සිතමු.  එය සුර්‍යාලෝකය හා තාපය ලබා ගනී.  මෙම ශක්තිය වාහනය තුල සිරවේ (Tapped). මෙම වාහනය තුල උෂ්ණත්වය 120f°  (44c°) පමණ විය හැක. 

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka