විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

නිවසේ කාලගුණය


කාලගුණය ගැන අප රූපවාහිනියෙන් සැම විටම අසා දැක ඇත්තෙමු. එහෙත් එහදි කථා බහ වන කරුණු ගැන ඔබ සිතුවේද? අපගේ වායු ගෝලයේ සැම විටම තෙතමනයක් ඇත. නමුත් මෙම තෙතමනය අපට දැනීම තීරණය වන්නේ වාතයේ ඇති තෙතමන ප්‍රමාණය සහ එහි උෂ්ණත්වය මතය. 
කාමරයක වාතයේ ඇති තෙතමන ප්‍රමාණය 30cº දී වතුර කෝප්පයක් පමණ යයි සිතමු. ඔබ එම කාමරයේ උෂ්ණත්වය අඩු කළ හොත් එම වාතයට සමාන ජල ප්‍රමාණයක් දරා ගත නොහැක. එනිසා මීදුම හා බිත්ති වල ජලය ඝනීභවනය (ජල බිංදු/ජල වාතය) වනවා දැකිය හැකිය. ඉතා සීතල දිනකදී නාන කාමරයක උණුසුම් වතුර භාවිතා කල හොත් මෙවැනි නිරීක්ෂණයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මෙසේ ඝනීභවනය හෝ මීදුම ඇතිවන උෂ්ණත්වය තුෂාර අංකය ලෙස හැඳින්වේ. 
අපි ලෙහෙසියෙන්ම තුෂාර අංකය මනිමු.
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • තරමක් විශාල ලෝහ බඳුනක්
 • උෂ්ණත්වමානයක්
 • අයිස් කැට කිහිපයක්

පරීක්ෂණය

  භාජනයේ 3/4 ක් පමණ කාමර උෂ්ණත්වයේ ඇති ජලයෙන් පුරවන්න. උෂ්ණත්වමානය භාවිතයෙන් එහි උෂ්ණත්වය මැන ගන්න. උෂ්ණත්වමානය ජලය තුල රඳවා තිබියදීම අයිස් කැට එකතු කරමින් සෙමින් සොලවන්න. ඔබට මෙහිදි උෂ්ණත්වය පහළ බසිනු නිරීක්ෂණය කල හැකිය. එක් අවස්ථාවකදි බඳුන වටා ජල බිංදු ඝනීභවනය වන බව දැකිය හැක. මෙය සිදුවන උෂ්ණත්වය තුෂාර අංකයයි. එය මැන ගන්න.
  මෙම පරීක්ෂණය ලිපක් වැනි ඉතා උණුසුම් ස්ථානයකත් ඉතා සිසිල් ස්ථානයකත් සිදුකර වෙනස බලන්න. විවිධ දින වලදී මෙය සිදුකර තුෂාර අංකය වෙනස් වන ආකාරය අධ්‍යයනය කරන්න.


ඩොප්ලර් ආචරණය

  ඔබ පාරක් අසල සිටින විට නලාව ශබ්ද කරමින් වේගයෙන් යන වාහනයක් නිරීක්ෂණය කර ඇත්ද? වාහනය ඔබ දෙසට එන විට ශබ්දය අඩු වු බවත් ඔබ නිරීක්ෂණය කර ඇත්ද? මෙම සංසිද්ධිය ඩොප්ලර් ආචරණය ලෙස හඳුන්වයි. 
  මෙය අධ්‍යයනයට ඔබට පරීක්ෂණයක් ගොඩ නැගිය හැකිද? විවිධ වේගයන් භාවිතා කරන්න. ශබ්දය පටිගත කර නිරීක්ෂණය කරන්න. පොලිසිය, වාහන වල වේගය මැනීමට රේඩාර් භාවිතා කරයි. රේඩාර් වැඩ කරන්නේ ඩොප්ලර් ආචරණය අනුවය. මෙහිදි ශබ්ද තරංග වෙනුවට රේඩියෝ තරංග භාවිත කරයි. මෙම රේඩියෝ තරංග ලබා ගන්නේ කෙසේද? ඩොප්ලර් ආචරණය සියළුම ආකාරවල තරංගවල සිදුවේ. මෙම තරංග පිටකරන ප්‍රභවය මෙන්ම තරංග ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යය චලනය වන විට සිදුවේ.

සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka