විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

සූර්‍යාලෝකයෙහි ඇති ශක්තිය මැනීම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව මානයක්
 • ක්‍රමාංකනය කරන ලද මිනුම් සරාවක්
 • කළු කඩදාසි
 • විශාල කර පෙන්වන කණ්නාඩියක්
 • පරීක්ෂණ නල 3 ක් හා එය රැඳවීමට ආධාරකයක්

පරීක්ෂණය

 • එක් පරීක්ෂණ නලයක පහළ කොටස සම්පූර්ණයෙනුත් තවත් පරීක්ෂණ නලයක් අර්ධ වශයෙනුත් කළු කොල ආධාරයෙන් ආවරණය කර ගන්න.

 • විශාල කරන කණ්නාඩියේ පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය මැනගන්න. (වර්ගඵලය = 2πr2, r = අරය , π = 3.14)

 • මිනුම් සරාව ආධාරයෙන් ජලය 10 ml ක් මැන පරීක්ෂණ නලයකට දමා ගන්න. පරීක්ෂණ නලයේ ඇති ජලයේ උෂ්ණත්වය මැන ගන්න. විශාල කර බලන කණ්නාඩිය ආධාරයෙන් හිරු එළිය එම පරීක්ෂණ නලය මත නාභිගත කරන්න (රූප සටහනේ මෙන්). විනාඩි 5 කට පමණ පසු එහි අවසාන උෂ්ණත්වය මැන ගන්න. මෙහිදී ඇති වන උෂ්ණත්ව වෙනස ගණනය කරන්න. පරීක්ෂණය කිහප විටක් සිදුකරන්න.

 • අනෙක් පරීක්ෂණ නල දෙකද ආධාර කරගෙන ඉහත පරීක්ෂණය නැවත කරන්න.

 • සූර්යාලෝකයෙන් අවශෝෂණය කරන ලද තාප ශක්තිය ඉහත පරීක්ෂණ සඳහා ගණනය කරන්න.  ජලයෙහි ස්කන්ධය උෂ්ණත්ව අන්තරයෙන් ගුණ කිරීමෙන් එය ලබාගත හැකිවේ. ජල මිලි ලීටර් 1ක ස්කන්ධය 1g වේ.

 • කණ්නාඩි පෘෂ්ඨය මත පතිත වන සූර්ය කිරණ වල ශක්තිය කැලරි වලින් ගණනය කරන්න. (කැලරි /cm2 /මි)

 • ඔබ සූර්යාලෝකය එක් රැස් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සූර්ය නියතයට සාපේක්ෂව ගණනය කරන්න.  ( ගණනය කල තාප ශක්තිය/ සූර්ය නියතය x 100) 1.94 කැලරි / cm2 /මි

සාකච්ඡාව

 • ඔබ විසින් ගණනය කරන ලද අගයන් සූර්ය නියතයට වඩා වෙනස් වුයේ ඇයි?

 • පරීක්ෂණය කරන වේලාව ලැබෙන සූර්ය ශක්ති ප්‍රමාණය කෙරෙහි බලපාන්නේ කෙසේද?

 • දහවල් කාලයේදී පතිත වන සූර්ය කිරණ ආසන්න වශයෙන් පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ලම්භකව පතිත වේ.  මින් අදහස් වන්නේ දවසේ අනෙක් වේලාවන්ට වඩා වායු ගෝලය හරහා කිරණ ගමන් කරන පථය අඩු වීමය.  කිරණ ගමන් කරන වායු ගෝල පථය අඩු වන විට කිරණ වල ඇති ශක්තිය වැඩිය.  උදෑසන හා සවස් කාල වලදි කිරණ වායු ගෝලය හරහා ගමන් කරන පථය ඉතා දිගය.  මෙනිසා අපට ලැබෙන සූර්ය කිරණ වල ශක්තිය දවල් කාලයට වඩා අඩුය.

 • පෘථිවිය සීමාව ඉක්මවා රත් නොවන්නේ ඇයි?

 • වායු ගෝලය සහ පෘථිවි පෘෂ්ඨය මගින් අවශෝෂණය කරන තාපයෙන් කොටසක් රාත්‍රී කාලයේදී අභ්‍යවකාශයට මුදා හැරේ. පෘථිවිය මෙසේ තාප කිරණ 24 පැයේම අභ්‍යවකාශයට මුදා හැරීම මගින් අති විශාල වූ සත්ව හා ශාක ලෝකයට සුදුසු සහ නියත උෂ්ණත්ව පරාසයක් රඳවා ගනී.
සැකසුම: විහාරා ධර්මරත්න

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka