විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ජල වාෂ්ප රොකට් බෝට්ටුව


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • කුඩා ලෝහ නලයක්
 • ඝණකම අඟල් 0.2 සහ අඟල් 18ක් දිගති කම්බි කැබලි 2ක්
 • කිරල ඇබයක්
 • සැහැල්ලු තැටි 2ක් මත ගැසු ඉටිපන්දම් 2ක්
 • ලී කැබැල්ලක්
 • සෙලෝටේප්
 • ඇණ තුනක් හා මිටියක්
 • ගිණි පෙට්ටියක්

පරීක්ෂණය

  යකඩ නළයේ කෙළවරට කිරල ඇබය හොදින් තදට සිටින සේ සවි කරන්න.  එහි සියුම් සිදුරක් ඇණයකින් විදින්න.  කම්බි 2ක යකඩ නළයේ දෙකළවර සිට අඟලක් ඇතුලින් හොදින් ගැටගසන්න.  ලී කැබැල්ල රූපයේ ආකාරයට කපා ගන්න. රූපයේ පරිදි ලෑල්ලේ කොන් වල සිට අඟලක් ඇතුලතින් ඇණ 2ක් ගසන්න. මෙය බෝට්ටුව ස්ථාවරව තබා ගැනීමට උදවුවේ.  ඉටිපන්දම් දෙක ලෑල්ලේ කොන් දෙකේ සිට අඟල් 1ක් පමණ ඇතුලතින් සෙලේටේප් භාවිතයෙන් සවි කරන්න. 

  දැන් යකඩ නළය ඉටිපන්දම් වලට උඩින් සිටින සේ රූපයේ ආකාරයට ලෑල්ලට හොදින් සවි කරන්න. කිරල ඇබය සෙමින් ගලවා නළයේ 3/4ක් උණු ජලයෙන් පුරවන්න.  දැන් කිරල ඇබය නැවත හොදින් සවි කරන්න.  වතුර භාජනයක් තුල මෙම බෝට්ටුව තබා ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න. 


මෙහිදී සිදුවන්නේ කුමක්ද?

  ඉටිපන්දම් වලින් තාපය ලබාගෙන නළය තුල ඇති ජලය වාෂ්ප වේ. මෙම වාෂ්ප කිරල ඇබයේ ඇති කුඩා සිදුරෙන් එලියට විදී. එවිට බෝට්ටුව ඉදිරියට ගමන් කරයි. භෞතික විද්‍යාවේ ඇති මුලධර්මයක් වන "සෑම ක්‍රියාවකට සමාන වු ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක් ඊට විරුද්ධ දිශාවට සිදුවේ" යන්න සනාථ වේ. වාෂ්ප සිදුරෙන් එළියට විදීම එක් ක්‍රියාවක් වන අතර ප්‍රතිරුද්ධ ක්‍රියාව වන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට බෝට්ටුව තල්ලු වීමයි. අභ්‍යවකාශ යානා ද ක්‍රියාකරන්නේ මේ ආකාරයටයි. යානයේ මෝටරයෙන් පිට වන රත් වු වායුව හා ගින්දර යානයේ යට පැත්තේ ඇති සිදුරකින් පිටතට පැමිණේ. මෙසේ නිදහස් වන වායුව අභ්‍යවකාශ යානය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තල්ලු කරයි. මෙම පරීක්ෂණයේදී අප ඉගෙන ගන්නා අනෙක් කාරණය වන්නේ ඉටිපන්දමෙන් ලබාගන්නා තාපය භාවිතා කර ජලය වාෂ්ප බවට පත්වීමයි. මේ අන්දමටම ජල වාෂ්ප, ශක්තිය නිපදවන බලාගාර වල භාවිතා කරයි.

 • මෙම පරීක්ෂණයට උණුවතුර භාවිතා කරන්නේ ඇයි?
 • සීතල ජලය භාවිතා කලේ නම් කුමක් සිදුවේද?
 • කිරල ඇබයේ සිදුරක් නොතිබුනේ නම් කුමක් සිදුවේද?
 •   (මෙය පරීක්ෂණ කර බැලීම අන්තරාදායක වේ.)
 • කිරල ඇබයෙහි සිදුර විශාල වුයේ නම් කුමක් සිදුවේද?
blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka