විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු

ආධාරක


අඟල් 40ක් පමණ දිග වෙල්ඩින් කම්බියක් ගෙන රූපයේ දැක්වෙන හැඩය ලැබෙන පරිදි අඬුවක් ආධාරයෙන් නමන්න. මෙහි ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතේ එක් පාදයක දිග අඟල් 4ක් පමණ ද ආධාරකයේ පාදයක දිග අඟල් 5ක් පමණ ද විය යුතුයි. තාපය හමුවේ පහසුවෙන් විනාශ නොවන, කුඩා සිදුරු සහිත 4.5" x 5" ප්‍රමාණයේ හතරැස් කම්බි දැල් කැබැල්ලක් ගෙන මෙම ආධාරාකයේ ත්‍රිකොණාකාර මුහුණත මත තබා ගන්න.

මෙම රූපයේ දක්වා ඇති ආධාරකය පරීක්ෂා නල හා කැකෑරුම් නල ආධාරක ලෙස භාවිතා කල හැක. මෙය සෑදීම සඳහා වෙල්ඩින් කම්බියක් ගෙන විෂ්කම්භය අඟල් 6ක් පමණ වන පරිදි එහි එක් කෙලවරක් වෘත්තාකාරව නමා ගන්න. කම්බියේ මැද කොටසින් අඟල් 5.5ක් පමණ රූපයේ පරිදි සිරස්ව සිටින සේ තබා අනෙක් කෙළවර පරීක්ෂා නලයක් හෝ කැකෑරුම් නලයක් රැඳවීමට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි සර්පිලාකාරව නමා ගන්න. ඉන්පසු එහි රඳවන පරීක්ෂා නලයේ හෝ කැකෑරුම් නලයේ සංවෘත කෙලවර අඟල් 6ක විෂ්කම්භයෙන් යුත් වෘත්තය තුලට යොමුව පිහිටන පරිදි සර්පිලාකාර කොටස ආනත කරන්න.


වෙල්ඩින් කම්බි කැබැල්ලක් ගෙන එහි එක් කෙලවරක් පරීක්ෂා නලයක හෝ කැකෑරුම් නලයක සංවෘත කෙලවර රැඳවිය හැකි පරිදි සර්පිලාකාරව නමන්න. ඉතිරි කම්බි කොටස අඟල් 4.5 විෂ්කම්භයෙන් යුත් වෘත්තයක් සෑදෙන පරිදි නමා රූපයේ දැක්වෙන ආධාරකය සාදා ගන්න.

සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka